messager
 
เทศบาลตำบลคำก้าว info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
คำก้าว
อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-015 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2009-สระแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-010 สายแยกถนนหนองหว้าคำไฮ-หนองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-010 สายแยกถนนหนองหว้าคำไฮ-หนองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-010 สายแยกถนนหนองหว้าคำไฮ-หนองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-015 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2009-สระแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-010 สายแยกถนนหนองหว้าคำไฮ-หนองใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 830 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,320 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-015 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2009-สระแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 65-015 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2009-สระแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว ตำบลหนองกุงศรี กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสระแก้ว - ห้วยคำปลัดโก่ง หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างจ้างเหมาบริการ พนง.ผลิตน้ำประปา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมแซมสถานีสูบน้ำไฟฟ้า บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 7 สายคำไฮ - สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 5 สาย ในเขตเทศบาลตำบลคำก้าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างซ่อมแซมคันคลองลำห้วยแดง บ้านคำไฮ หมู่่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 3 สายจากถนนคุ้มรักเสรี - เขือนลำปาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 4 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2009 - แยกถนนโนนศิลาหนองแสง (ต่อจากถนน คสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสาร หมู่ที่ 6 สายจากถนน คสล.เดิม - เขตเทศบาลตำบลหนองกุงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมู่ที่ 8 สายแยกถนนคำไฮ หนองกุง - แยกถนนโนนศิลา หนองบัวแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 10 สายแยกวัดป่าโคกเจริญธรรม - เขื่อนลำปาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแก้ว - หาดทรายมูล หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสระแก้ว - ห้วยคำปลัดโก่ง หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสระแก้ว - หาดทรายมูล หมู่ที่ 7 บ้านสระแก้ว ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 212 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 848 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกในเขตเทศบาลตำบลคำก้าว 23 สาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตเทศบาลตำบลคำก้าว 11 สาย จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมู่ที่ 11 สายรอบหมู่บ้่านไปตามถนนด้านทิศตะวันออก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมู่ที่ 11 สายรอบหมู่บ้่านไปตามถนนด้านทิศตะวันออก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 219 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 876 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 62
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมุ่ที่ 11 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2009 หน้าโรงเรียน - ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำไฮ หมุ่ที่ 11 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2009 หน้าโรงเรียน - ทุ่งนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 64 - 010 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 10 บ่้านโคกเจริญ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 99
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 64 - 010 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 10 บ่้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 64 - 100 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 10 บ่้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 64 - 013 สายแยกจากถนนลาดยาง อบจ. - แยกถนนหนองหว้าคำไฮ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน กส.ถ. 64 - 013 สายแยกจากถนนลาดยาง อบจ. - แยกถนนหนองหว้าคำไฮ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 9 บ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 64 - 100 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 10 บ่้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 64 - 010 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 10 บ่้านโคกเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. 64 - 100 สายรอบหมู่บ้านด้านทิศใต้ (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 10 บ่้านโคกเจริญ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธู์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.64-009 สายทางแยกจากถนนลาดยางหน้าโรงเรียน - เขื่อนลำปาว (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเจริญ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.64-009 สายทางแยกจากถนนลาดยางหน้าโรงเรียน - เขื่อนลำปาว (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเจริญ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.64-009 สายทางแยกจากถนนลาดยางหน้าโรงเรียน - เขื่อนลำปาว (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ 3 บ้านโคกเจริญ เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
1 - 50 (ทั้งหมด 137 รายการ) 1 2 3